Upotreba softvera Virtual CRASH

Tvrtka PROMET EKSPERT prva je na zadarskom području koja pri analizi prometnih nesreća koristi računalni softver za simulaciju prometnih nesreća Virtual Crash.

Koristeći najnovije hardverske i softverske tehnologije, Virtual Crash je u stanju obavljati složene izračune za rješavanje simulacija u stvarnom vremenu, a za maksimalnu učinkovitost može reproducirati rezultate simulacije u tri dimenzije kroz filmove, s različitih točaka gledišta, i kroz brojne dijagrame i tablice. Upotrebom softvera moguće je preciznije analizirati elemente na osnovi kojih je moguće utvrditi uzroke i okolnosti pod kojima se dogodila neka prometna nesreća.

Za pravilnu upotrebu programa Virtual Crash neophodno je stručno znanje iz područja cestovnog prometa (posebno analize prometnih nezgoda) kao i poznavanje rada na računalu. Virtual Crash predstavlja samo pomoć pri analizi prometnih nesreća, dok kvaliteta ulaznih podataka na osnovu kojih program vrši proračune zavisi od kvalitete rada vještaka i kvalitete materijalnih dokaza iz spisa.

Programom Virtual Crash moguće je precizno provjeriti parametre utvrđene klasičnim metodama, kao i preciznije odrediti one parametre koji nisu mogli biti precizno utvrđeni pješačkim radom.

Upotreba softvera zahtjeva bitno dužu i sporiju izradu nalaza, znatno više obvezuje i traži mnogo veće znanje, ali su u konačnici rezultati neusporedivo točniji, transparentniji, provjerljiviji, vizualno jasniji i prikazani su simulacijski.

Pješački rad je, u odnosu na onaj uz upotrebu softvera, neusporedivo manje točan, znatno brži za izradu, manje jasan i vizualno nedovoljno prikazan. A ako vještak tako želi, može biti i neprovjerljiv i netransparentan.

Virtual Crash je na bazi eksperimenata sudara verificirani računalni program za simulacije prometnih nesreća te kao takav predstavlja pouzdano sredstvo za analize sudara, a u slučaju transparentnog i provjerljivog načina rada se može koristiti i u sudskoj praksi. Uz kvalitetan i detaljan rad vještaka upotrebom softvera postižu se točniji rezultati što pridonosi donošenju pravedne odluke suda.

Kratak opis izrade ekspertize prometne nesreće upotrebom softvera

Veoma često se u praksi ističe da vještak „ubacuje“ neke podatke u računalo i da onda softver „izbacuje“ neki rezultat koji nakon toga vještak prezentira i brani na sudu. Softver predstavlja pomoć vještaku pri radu, a kako je Virtual Crash verificiran i od stručnjaka priznati program za simulaciju prometnih nesreća, on koristi vještaku kao najbolja provjera dobivenih rezultata.

Proces izrade vještačenja uz upotrebu softvera može se prikazati u sljedećim koracima:

1. Kreiranje detaljnog plana zone mjesta sudara u odgovarajućem mjerilu – na osnovi dokumentacije prozašle iz očevida ucrtavaju se prometnice, tragovi nastali u prometnoj nesreći, rubnjaci, ograde, objekti i ostalo.
2. Definiranje sudionika prometne nesreće (vozila, pješaka…) sa odgovarajućim dimenzijama i masom, unošenje broja putnika, tereta na vozilima…
3. Postavljanje vozila (sudionika) prometne nesreće u njihov međusobni položaj u primarnom kontaktu. Mjesto kontakta uvijek se određuje isključivo na temelju materijalnih tragova fiksiranih na mjestu nesreće (tragovi kočenja, zanošenja, deformacija…), odnosno pješačkim radom. To znači da se mjesto kontakta, osim u iznimnim slučajevima, ne može odrediti isključivo upotrebom softvera.
4. Inicijalno zadavanje brzine kretanja vozila tako da se postigne usmjerenje oba vozila ili sudionika prema zaustavnim položajima poslije sudara.
5. Nakon toga se pristupa detaljnijem podešavanju parametara sudara, tako da se postignu točniji zaustavni položaji vozila. Treba težiti postizanju što realnijih parametara samog sudarnog procesa od kojih su najvažniji koeficijent restitucije, koeficijent trenja kontaktnih površina, EES i položaj točke sudara u trenutku najveće kompresije. Često je potrebno više puta ponavljati postupak sve dok se ne dobiju dovoljno točni i usuglašeni parametri sudara koji se potvrđuju vizualnim pokretnim slikama.
6. Nakon postignutog prihvatljivog i analitičkim putem provjerljivog i obrazloženog rezultata, pristupa se izradi vremensko – prostornog rasporeda pomoću kinematskih slika uzastopnih sinkroniziranih položaja vozila prije i nakon sudara.

Prikazani koraci moraju imati podlogu i u rezultatima pješačkog rada, ako su obje metode izrađene na istim realnim parametrima.

Softver ne predstavlja zamjenu klasičnog (pješačkog) načina rada, već predstavlja nadogradnju procesa izrade nalaza i mišljenja. Zato je ovakav način rada bitno duži i složeniji za izradu, znatno više obvezuje, ali su rezultati rada jasno, uvjerljivo i vizualno prikazani.

Primjer izrade ekspertize prometne nesreće upotrebom softvera Virtual CRASH.

virtualcrash