Vještačenje prometnih nesreća

U slučaju prometne nesreće, potrebno je obaviti ekspertizu (tehničku analizu) te iste prometne nesreće da bi se utvrdio njen uzrok kako bi sud mogao ocijeniti odgovornosti pojedinih sudionika u nesreći.

Osnovni cilj ekspertize je da se sve činjenice koje se odnose na prometnu nesreću obuhvate tako da se dobije cjelovit vremenski i prostorni tok nesreće, odnosno da se dobije objašnjenje onoga što se dogodilo tijekom nesreće, kako se dogodilo i gdje se dogodilo.

Kako su sudske presude zasnovane i na rezultatima prometno - tehničkog vještačenja, neophodno je da se nalaz i mišljenje izradi točno, korektno i transparentno. Pri tome je važno da vještak koji analizira nesreću ima visok stupanj znanja iz područja cestovnog prometa i određene vještine za koje je preodređen.

Naš zadatak je da na tehnički način, poštujući pravila znanosti i struke, što točnije utvrdimo sve relevantne činjenice koje su u vezi sa prometnom nesrećom te da ih pravnim stručnjacima i ostalim korisnicima predstavimo na jasan i razumljiv način.

U cilju postizanja točnog, transparentnog i pouzdanog rezultata, pri izradi ekspertize prometne nesreće koristimo:

  • suvremeni računalni program za simulaciju prometnih nesreća
  • EES katalog (baza podataka o oštećenjima vozila)
  • energetske rastere za određivanje izgubljene energije pri sudaru
  • bazu podataka izvedenih eksperimenata (testovi sudara vozila, naleta na prepreke i slično)

Izrada ekspertize uključuje i izlazak na mjesto nesreće radi uzimanja potrebnih mjera (duljina preglednosti, uzdužni i poprečni nagib ceste, radijus zavoja…).

Ovakvim načinom rada dobiveni rezultati se provjeravaju na više načina, tako da se oni mogu smatrati dovoljno točnima i zadovoljavajućima, posebno za sudsku praksu.

Osim utvrđivanja uzroka odnosno okolnosti nastanka prometne nesreće, ekspertiza može biti urađena i za potrebe utvrđivanja vjerodostojnosti nastanka prometne nesreće, odnosno otkrivanja i dokazivanja prevara u osiguranju.

Primjeri rekonstrukcija i simulacija prometnih nesreća:

Sudar dva vozila


Nalet mopeda na pješaka


Sudar osobnog automobila i mopeda
vjestacenja